Ooggetuieverslag t.o.v. Cornelia se ongeluk:

VERKLARING

Hiermee verklaar ek, Hendrik Jan Tempel, 'n volwasse man - ID 630331 5064 008, woonagtig te Balmorallaan 189 Lisdogan Park, Pretoria soos volg:

Ek was op Woensdag 1 Mei 1996 om ongeveer 17:45 vanaf my huis onderweg na laerskool Pretoria-Oos. Ek het uit Kerkstraat in Eastwoodweg gedraai en suidwaarts gery.Ek het Pretoriusstraat gekruis en moes by die rooi verkeerslig stilhou waar Eastwoodweg en Schoemanstraat kruis. [Ek ry hierdie spesifieke pad ten minste twee maal per dag tussen die skool en my woning en hierdle robot is so gestel dat hy altyd rooi is en motoriste dus moet stilhou].


Daar was slegs twee voertuie by die robot - myself In 'n motor, 'n Honda 130 (SSV796T) sowel as 'n motorfiets. Ek het agter die motorliets stilgehou. Die robot het groen geslaan en ek het agter die motorfiets weggetrek - nogsteeds in 'n suidelike rigting in Eastwoodstraat.


Regoor die pfek waar Eastwoodweg en Arcadiastraat kruis het 'n rooi motor - ek dink dit was 'n ouer model Datsun - reg voor die motorfiets ingery sonder om by die stopteken in Arcadiastraat te stop. Ek het op my toeter geblaas toe ek sien wat gebeur. Die motorfiets kon nie baie vinnig gery het nie aangesien ek op daardie stadium ongeveer 20 meter agter die motorfiets was. Ek het 'n normale spoed van 40 tot 50 km/h gery aangesien ek sopas by die verkeerslig weggetrek het. Die sig was nog goed aangesien ek uit my motor kon sien dat 'n dame die roo! motor bestuur het.


Dit het vir my gelyk of die bestuurder van die motorfiets [ek het direk nadat die ongeluk gebeur toe ek noodhulp probeer toepas het geslen dat dit 'n dame was] tot op die laaste stadium nie beset het wat gaan gebeur nie aangesien sy net voor sy met die rooi motor gebots het na regs probeer swaai het. Sy het reg bo-oor die masjienkap van die rooi motor gesweepslag waarna sy op die teerpad geval en 'n aantal kere gerol het. In hierdie proses het ek gesien dat die momentum haar valhelm van haar kop af ruk.


Die rooi motor het 'n wye sirkel gery en op die sypaadjie parkeer. Die bestuurder van die motorfiets het op haar maag/gesig gele. Ek het haar op haar rug gedraai en gemerk dat sy nie asemhaal nie en potblou in haar gesig was. Haar oe was omgedop. Ek het haar lugwee oopgemaak deur haar nek agteroor te druk en het eenmaal mond-tot-mond asemhaling toegepas. Sy het begin asemhaal.


'n Persoon wat langs die pad gedraf het, het my kom bystaan. 'n Persoon in 'n ISUZU bakkie het daarna op die toneel stilgehou en gese dat hy 'n Paramedic is - hy het by my oorgeneem totdat die nooddienste opgedaag het.


Ek veklaar dat bogenoemde die waarheid is en bindend op my gewete is.

Geteken te Pretoria op hierdie 15e dag van Mei 1996.

to continue reading my story