"Tukkie" article on Cornelia:

The following article appeared in "Tukkie" magazine (newsletter of my Alma Mater, the University of Pretoria) of July 1997:

... and zooming in a little bit on the wording of the article itself:

NUUSMAKER

Big Ben beier vir oud-Tukkie

deur Magriet van der Sandt

Wanneer 'n student sy of haar kwalifikasie klaarmaak in 'n korter tydperk as wat voorgeskryf is, is dit 'n prestasie wat aan die groot klok gehang moet word. Wanneer 'n universiteit 'n graad of diploma aan 'n student toeken op grond van tweedejaarspunte, moet dit seker aan die Big Ben in Londen opgehang word.

Cornelia Raath, 'n oud. Tukkie, is so 'n student. Nadat sy in 1993 haar Blng.graad (Elektronies) verwerf het, het sy by Unisa geskryf vir 'n diploma in Datametrie (Rekenaarwetenskap). Sy het hierdie studies nauurs gedoen terwyl sy by die WNNR gewerk het. Met 'n Blng-graad en die diploma kon Cornelia by Tuks inskryf vir nagraadse studie in Rekenaarwetenskap.


Aan die begin van haar derde jaar (1 Mei 1996), is Cornelia egter in 'n erge motorfietsongeluk betrrokke. Buiten ernstige fisiese beserings (vergruisde
linkerelmboog, -skouer en -knie, skedelbreuk en breinbloeding), het die impak van die ongeluk ook breinbeserings veroorsaak. Dit is van so 'n aard dat haar korttermyn geheue aangetas is. dat sy nie kan lees en tel nie en dat sy niks van haar geliefde ingenieurs- en rekenaarstudies kan onthou nie.

Nadat Cornelia se moeder, mev Mattie Raath, Unisa ingelig het oor die probleem het hulle op grond van haar puik tweedejaarsuitslae, die Diploma in Datametrie op 24 April 1997 aan haar toegeken. "Die toekenning het my moraal versterk," sê Cornelia. "Almal het my afgeskryf na die ongeluk. maar dit het my weer moed gegee vir die toekoms."

Cornelia het 'n dag voor die ongeluk 'n sagtewareprogram voltooi waaraan sy maande lank gewerk het Volgens mnr Jan Roodt, Cornelia se hoof by die WNNR, is die program oor neurale netwerke 'n wêreld eerste. Daar is nêrens 'n soortgelyke program nie en dit sal eers oor vyf tot ses jaar kommersieel beskikbaar wees. Hy het ook gesê dat 'n werker van Cornelia se kaliber skaars is. Daarom het die WNNR haar pos gevries totdat hulle hoor wat die uitkoms is van 'n deeglike en omvattende mediese ondersoek wat sy aan die einde van die jaar sal ondergaan.

Intussen ontvang Cornelia drie keer per week fisioterapie en word sy elke ses maande geevalueer om haar vordering te monitor. Haar moeder bly by haar om haar te ondersteun en kreatief besig te hou.

"My katte is die spil waarom my lewe draai. Met hulle liefde en die 36kg slaansak in my slaapkamer waarop ek my frustrasies kan uithaal, sal ek bly veg tot ek ten volle herstel het" sê Cornelia Raath

to media articles on Cornelia

to continue reading my story